ועדת אפיון וזכאות | ועדת השמה - מרכז ד"ר טל
 חיפוש סגירה 03-6413483
אנחנו כאן בשבילך

השאר/י פרטייך ונחזור אליך בהקדם
קבע פגישה


ועדת אפיון וזכאות | ועדת השמה

אבחון פסיכולוגי, אבחון פסיכו-דיאגנוסטי או אבחון פסיכו-דידקטי לועדת השמה / ועדת אפיון וזכאות

עד שנת הלימודים תשע"ט (2018) למדו תלמידים במסגרות החינוך המיוחד רק בעקבות החלטה של וועדת השמה, למעט מקרים חריגים. החל משנת הלימודים תש"ף (2019), מתקיימת  במקום וועדת השמה, וועדת זכאות ואפיון. וועדת אפיון וזכאות היא וועדה מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד, תשמ"ח-1988 (תיקון 11, יולי 2018). הוועדה מתקיימת ברשות המקומית שבה התלמיד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו.

סמכויות ועדת אפיון וזכאות הן:

 • לקבוע את רמת התפקוד והצרכים של התלמיד עם המוגבלות הפונה לוועדה בהתאם להערכת תפקודו בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי והחברתי ובתחום התקשורת, העצמאות התפקודית וההתארגנות.
 • לדון בזכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוכי בשל מוגבלות אחת או יותר, המשפיעה על תפקודו.
 • לקבוע את הרכב סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו.

ועדת השמה / ועדת אפיון וזכאות דנה במקרים הבאים:

 • זכאות ללימודים במוסד לחינוך מיוחד – קבלת החלטות בדבר זכאות לחינוך מיוחד של תלמידים עם צרכים מיוחדים, שיש להם מוגבלות משמעותית ודנה בעניינם של תלמידים אלה לקראת בחינת השמתם במסגרות חינוך מיוחד, ההולמות את צרכיהם.
 • שינוי סוג המוסד החינוכי – וועדת ההשמה דנה במקרים שבהם מתעורר צורך לשנות את סוג המוסד החינוכי שבו לומד התלמיד, על רקע שינוי באבחנתו או שינוי משמעותי ברמת תפקודו.
 • וועדת ההשמה משמשת גם כוועדת ערר על החלטותיה של וועדת שילוב מוסדית.

לוועדה ניתן להפנות:

 • תלמיד עם מוגבלות (לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, עיכוב התפתחותי או שפתי, חשד למוגבלות שכלית התפתחותית), הלומד במסגרת חינוך רגיל, לאחר תהליך של התערבות ותמיכה לקידום תפקודו בחינוך הרגיל, שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • תלמיד עם מוגבלות (מוגבלות על רצף האוטיזם, עיוורון או מוגבלות בראייה, חירשות או מוגבלות בשמיעה, מוגבלות שכלית התפתחותית, מוגבלות פיזית, הפרעות נפשיות, מחלות ותסמונות נדירות) שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל, בכיתת חינוך מיוחד בבית ספר רגיל או בגן או בבית ספר לחינוך מיוחד.
 • תלמיד הלומד בכיתה או במוסד חינוך מיוחד שמופנה לבחינת זכאותו לשירותי חינוך מיוחדים בחינוך הרגיל.

הפניית תלמידים לדיון בוועדת הזכאות והאפיון תעשה לא יאוחר מ-31 במרץ מדי שנה. דיוני הוועדה מסתיימים לכל המאוחר ב-15 במאי באותה שנת לימודים עבור תלמידי בתי הספר ולכל המאוחר ב-31 במאי בכל שנה, עבור תלמידים הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א'. הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים שנקבעת באמצעות וועדת זכאות ואפיון ממומשת בשנת הלימודים העוקבת.

 

מוסד חינוכי שמבקש להפנות תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל לוועדת השמה, יכול לעשות זאת רק לאחר שמיצה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בו. לשם כך נדרשים השלבים הבאים:

 • תהליך מתועד של תכנית מיצוי אפשרויות ההכלה והקידום של התלמיד בחינוך הרגיל.
 • קיוםועדת שילוב מוסדית בעניין התלמיד.
 • בניית תוכנית אישית ותיעוד תהליך יישומה והיעדים שנקבעו בה.

הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית רגילה לוועדת השמה, מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה וקיומו של דיון בוועדת השילוב היישובית. על פי חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח-1988 הגורמים אשר יכולים להגיש פנייה לוועדת ההשמה הם:

 • הורה התלמיד או אפוטרופוס חוקי אחר.
 • איש סגל (מנהל, מחנך, יועץ) ממוסד חינוך מוכר רשמי או מוכר שאינו רשמי.
 • רשות החינוך המקומית.
 • ארגון ציבורי מוכר על פי חוק חינוך מיוחד.
 • וועדת שילוב מוסדית לאחר דיון בעניינו של התלמיד בצירוף טופס החלטתה.

בעת הפניית תלמיד לועדת השמה, יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • שאלון הפניית תלמיד, כולל דו"ח מקיף מטעם המוסד החינוכי שבו הוא לומד. על שאלון ההפניה יחתמו מנהל המוסד החינוכי, מנהלת הגן או מחנכת הכיתה והמפקח על המסגרת החינוכית המאשר את ההפניה.
 • חוות דעת של גורם מקצועי שאבחנתו קבילה. בהקשר זה, לקראת קיומה של וועדת השמה/וועדת אפיון וזכאות, בדרך כלל רשאי תלמיד לעבור אבחון פסיכולוגי ללא עלות, בשירות הפסיכולוגי אליו משתייך המוסד החינוכי בו הוא לומד. עם זאת, פעמים רבות מעדיפים הורים להגיע לוועדת ההשמה/זכאות ואפיון עם אבחון פסיכולוגי שנערך באופן פרטי וזאת על מנת למנוע הטיות אפשריות כתוצאה מהיכרות קודמת של השירות הפסיכולוגי עם הילד/המשפחה.
 • החלטת ועדת שילוב.
 • בדיקות ראייה ושמיעה עדכניות.
 • לגבי תלמידים חירשים וכבדי שמיעה ימולא שאלון ייעודי נוסף.
 • הורי התלמיד רשאים להגיש לוועדה חוות דעת מקצועיות ומסמכים אחרים הנוגעים לעניינו של הילד.

ועדת השמה / ועדת אפיון וזכאות מחליטה בעניינו של התלמיד בהתאם לאפשרויות הבאות:

בדיון בוועדת ההשמה, נלקחים בחשבון כל תחומי התפקוד של התלמיד: תפקודו הלימודי, תפקודו החברתי-רגשי-התנהגותי, היקף ההתאמות הדרושות בתוכנית הלימודים והיקף ההתערבות החינוכית שחינוכו של התלמיד דורש. כמו כן שוקלים את עמדת המשפחה ואת יכולתה לשתף פעולה עם ההחלטות שיתקבלו ולהסתגל אליהן.

לאור האמור לעיל, חשוב להגיע לוועדה זו מצויידים עם מסמכים רשמיים רלוונטיים ולפיכך, מומלץ לערוך לתלמיד אבחון פסיכולוגי, אבחון פסיכו-דיאגנוסטי או אבחון פסיכו-דידקטי, אשר יעמוד על כוחותיו, כמו גם על קשייו ויספק המלצות בהתאם. חשוב לציין כי לעתים חשוב למשפחה לערוך לילד/ה אבחון פסיכולוגי באופן פרטי, על מנת לנטרל השפעות אפשריות של היכרות קודמת עם הילד/ה או עם המשפחה על פירוש ממצאי האבחון ו/או ההמלצות.

 

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו טלפונית ולברר יותר על יחידת האבחונים הענפה שלנו במרכז ד"ר טל.

ביחידת האבחונים שלנו אנשי מקצוע מומחים, מיומנים ומנוסים העורכים אבחונים מסוגים שונים ולצרכים שונים. כל האבחונים שלנו מוכרים על ידי משרד החינוך וערוכים באופן מקצועי ובהיר.

נשמח להתאים עבורכם את האבחון והמאבחן המתאימים עבורכם ועבור ילדכם. פנו אלינו בכל עת ונסייע ב 03-6413483.

 


מתעניין בטיפול אישי? צוות המומחים שלנו ישמח לעזור צור קשר

אנחנו כאן בשבילך

לקביעת פגישה השאר פרטיך
ונחזור אליך בהקדם
שליחת פנייה