מסוגלות הורית והערכה פסיכיאטרית – ד"ר יעל סגל
  חיפוש סגירה 03-6413483אנחנו כאן בשבילך

השאר/י פרטייך ונחזור אליך בהקדם
קבע פגישה


בדיקה פסיכיאטרית להערכת מסוגלות הורית

התא המשפחתי עבר, וממשיך לעבור במהלך העשורים האחרונים שינויים מרחיקי לכת וכיום קיים בישראל מגוון רחב של משפחות בהרכבים משתנים.

השינוי הדגיש את ההבדל בקשר בין מבוגרים ובין עצמם, קשר היכול להשתנות תדיר ובין הקשר בין הורה לילד, שהוא קשר מחייב הן מבחינה משפטית והן מבחינה רגשית.
 
על פי סעיף 15 לחוק הכשירות המשפטית והאפוטרופסות, להורים החובה והזכות לדאוג לילד, כאשר ההנחה היא כי כל בוגר מסוגל לדאוג לצורכי ילדיו.

עם זאת, מסוגלות הורית איננה תכונה מולדת ואינה בעלת מאפיינים קבועים.

היא נגזרת מצורכי הילד כאשר טובתו היא נושא מורכב, רב-ממדי ובמקרים רבים לא חד-משמעי.

פנייה לתחום בריאות הנפש שכיחה במקרים של פירוק התא המשפחתי בעקבות גירושין כאשר חסרה הסכמה משותפת של ההורים בנוגע לקביעת ההורה המשמורן והסדרי הראייה.

מצב נוסף שבו נדרשת חות דעת פסיכיאטרית לבדיקת מסוגלות הורית הוא כאשר בית המשפט חושש כי ההורים מתעללים או מזניחים את הילד, אינם מצליחים לספק את צרכיו ומסבים לו נזק.

אז עולה שאלה של צורך בסידור חוץ - ביתי או בהכרזה על ילד כבר - אימוץ.
 
מטרת הערכת המסוגלות ההורית היא להעריך את מידת יכולתו של ההורה לגדל את הילד כראוי, כאשר ברור כי הצרכים החשובים ביותר שיש לספק לילד הם צרכיו הרגשיים והפיזיים.
 
כדי לתת מענה לסוגיה מורכבת ורגישה זו, הערכת מסוגלות הורית מתבצעת בידי צוות רב מקצועי מדיסציפלינות שונות כדי לספק הסתכלות רחבה שאינה מתבססת על התרשמות בודדת של איש מקצוע אחד או של דיסציפלינה אחת.

בתהליך זה יש חשיבות מרובה לעבודת הצוות שבראשה עומד פסיכיאטר, לרוב בעל מומחיות כפולה (ילדים ומבוגרים) וכן שותפים פסיכולוגים, עובדים סוציאליים וקרימינולוגים לפי הצורך.

מניסיוננו, לצוות מדיסציפלינות שונות יתרון רב על פני הערכות הנערכות בידי פסיכולוגים בלבד.

קראו בהרחבה: הדרכת הורים

ארבעת החלקים מהם בנויה ההערכה:

בחינת הידע הקיים – במקרים שבהם קיים חשש של טיפול לקוי בילד יש חשיבות מרובה לתסקירים משפטיים ולתסקירי לשכת הרווחה.

בעת הערכת מסוגלות הורית להורים ניתנת האפשרות להביא עדויות עובדתיות משלהם כדי לאפשר שוויון מרבי.

המידע מתרכז הן בטיפול בילד והן ביכולת ההורה לספק מסגרת יציבה ותומכת ולספק את צרכיו הרגשיים.
 
העיון בחומרים המובאים נעשה בשקיפות מלאה תוך מחויבות עורכי הדין להעביר העתקים של החומרים לבית המשפט ולצד השני.
 
אבחון הילד - נעשה באמצעות בדיקה קלינית של הצוות הבודק.

כדי לקבל הערכה רחבה ככל האפשר לעתים נערכים לילד אבחונים פסיכו-דיאגנוסטיים הבוחנים דרך מבחנים מובנים ושיטות הערכה פסיכולוגיות מקובלות את מצבו הרגשי של הילד ואת יכולתו הקוגניטיבית וההתפתחותית.
 
אבחון כל אחד מההורים - על הפסיכיאטר להעריך את כשירותם הנפשית של ההורים.

נוסף על כך, אבחון פסיכו-דיאגנוסטי מתבצע כחלק בלתי נפרד מתהליך ההערכה הקליני והוא בוחן את מבנה אישיותם.

אדם בעל יכולות התמודדות טובות וגמישות יכול ללמוד לשפר את תפקודו ההורי, גם אם נמצאו קשיים שונים בתפקודו.
 
תצפית אחר הקשר בין ההורה והילד - נעשית בהרכבים משפחתיים שונים - אינטראקציה בין הורה לכל ילד בנפרד, בין ההורים לכל הילדים ובין הילדים ללא ההורים, תלוי במקרה ובשאלת בית המשפט.

לקריאה נוספת: ילדים במשבר
 
הליך האבחון המורכב ועיבוד המידע הרב שנאסף מהגורמים השונים ומהבדיקות הישירות שמבצע הצוות הבודק, מאפשר לפסיכיאטר לקבל את המידע הרלוונטי מאנשי המקצוע שבצוותו להגיע לתמונה רחבה על הרכב המשפחה, לאבחן צרכים וקשיים ולהגיע למסקנה ביחס לכשירותו של כל אחד מההורים לגדל את הילד באופן תקין.
 
הפסיכיאטר נותן את הדעת על פערים בין גורמים שונים ומסכם את התרשמותו מכלל החומר טרם הבדיקה ומהחומר שנאסף בזמן הבדיקה.

הערכה זו מתגבשת לדוח מקיף ומעמיק הכולל המלצות ברורות, המסייעות לבית המשפט להכריע בסוגיית זהותו של ההורה המשמורן ועתידו של הילד.
 
על פי רוב ובהתאם לשאלת בית המשפט, חוות הדעת יכולה לענות על השאלות הבאות:
  1. אם יש עדיפות להורה משמורן אחד ומדוע.
  2. מה הם הסדרי הראייה המומלצים, היכן וכיצד יבוצעו.
  3. מה הן המגבלות בתפקוד ההורי של כל אחד מההורים וכיצד לשפרן.
  4. אם צפוי נזק נפשי לקטין בגין שינוי כזה או אחר (כולל מעבר לארץ אחרת או לחזקתו של הורה אחר, כבמקרים של תיקי אמנת האג).
  5. אם קיימת מסוכנות של אחד ההורים ומה משמעותה.
  6. אם נדרש טיפול לקטינים ואיזה.
     
נושא בחינת המסוגלות ההורית אינו בעל קריטריונים ברורים, בכל מקרה נבחנת טובתו האינדיבידואלית של הילד.
 
פסיכיאטר בעל מומחיות כפולה יכול לאבחן קשיים וצרכים מיוחדים של הילד ושל ההורה, הקשורים למצבם הנפשי ולנתח בצורה מעמיקה את תצפית האינטראקציה בין ההורה והילד.

חשיבות המומחיות הכפולה עולה כאשר בית המשפט מתמודד עם טענות אחד ההורים כנגד כשירותו הנפשית ומסוגלותו של ההורה השני לטפל ולדאוג לילדם.

מתעניין בטיפול אישי? צוות המומחים שלנו ישמח לעזור צור קשר

אנחנו כאן בשבילך

לקביעת פגישה השאר פרטיך
ונחזור אליך בהקדם
שליחת פנייה